Co to jest OSE?

Co to jest OSE?

Rozwój współczesnej technologii sprzyja podnoszeniu możliwości i budowaniu udogodnień na wielu szczeblach. Istotne jest, aby owe możliwości były wykorzystywane przez osoby kompetentne zajmujące wysokie stanowiska i przyczyniały się tym samym do podnoszenia poziomu życia obywateli. Takie udogodnienia wykorzystuje m.in. rząd, aby realizować cele społeczne, w tym edukacyjne. Czym jest program OSE? Skrót OSE oznacza Ogólnopolską…

Optymalizacja procesów w firmie

Optymalizacja procesów w firmie

Wiele firm, oprócz ukierunkowania działania na maksymalizację osiągania dochodów oraz zdobywania renomy wśród klientów, nastawiona jest na stałe ulepszanie swojej wydajności i zwiększanie efektów wykonywanej pracy. Firmy wykorzystują zatem przekonanie, że procesy zachodzące wewnątrz organizacji zawsze mogą przebiegać jeszcze sprawniej, dlatego coraz częściej stosuje się tzw. optymalizację owych procesów. Optymalizacja procesów to rozwój Każda firma,…

Co to jest audyt?

Co to jest audyt?

Audyt polega na zbadaniu systemu, procesu, projektu lub produktu należącego do danej organizacji, pod względem zgodności z określonymi zasadami, regulaminami, normami, przepisami prawa czy polityką danej organizacji. Aby był obiektywny, powinien zostać przeprowadzony przez niezależną jednostkę, która nie pozostaje w żadnych stosunkach z audytowanym podmiotem. Wyjątkiem jest audyt wewnętrzny, który może zostać przeprowadzony przez oddelegowanego…

Skuteczne narzędzia do optymalizacji obiegu dokumentów

Skuteczne narzędzia do optymalizacji obiegu dokumentów

Niezależnie od wielkości prowadzonej firmy, jedno jest pewne, pracownikom zawsze będą towarzyszyły dokumenty. Od notatek, ofert, listów, przez dokumenty pracownicze i reklamacje, aż po faktury i inne księgowe dokumenty. Wszystkie z nich trafiają do różnych rak w firmie, zanim trafią docelowo do danego pracownika. Istnieją jednak sposoby, które pomogą ułatwić przepływ dokumentów w przedsiębiorstwie. Elektroniczny…