Co to jest audyt?

Audyt polega na zbadaniu systemu, procesu, projektu lub produktu należącego do danej organizacji, pod względem zgodności z określonymi zasadami, regulaminami, normami, przepisami prawa czy polityką danej organizacji. Aby był obiektywny, powinien zostać przeprowadzony przez niezależną jednostkę, która nie pozostaje w żadnych stosunkach z audytowanym podmiotem. Wyjątkiem jest audyt wewnętrzny, który może zostać przeprowadzony przez oddelegowanego do tego pracownika danej organizacji. 

Czy audyt powinien być postrzegany jako zagrożenie?

Audyt, całkiem niesłusznie, często jest postrzegany jako zagrożenie dla firmy. Nic bardziej mylnego, gdyż audyt stanowi narzędzie, które skutecznie może pomóc w rozwoju firmy i doskonaleniu zachodzących w niej procesów. Jego celem jest wychwycenie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem oczekiwanym, który jest regulowany przez różnorakie normy i zasady. W przypadku istotnych rozbieżności, audytor jest osobą, która wskazuje organizacji, jakie są jej słabe punkty oraz jakie procesy wymagają usprawnienia. 

Jakie rodzaje audytu wyróżniamy?

Możemy wyróżnić audyt wewnętrzny oraz audyt zewnętrzny. Audyt wewnętrzny stanowi stały element każdej organizacji. Poprzez systematyczne działanie, pomaga organizacji w skutecznym osiąganiu jej celów oraz usprawniania procesów. W przeciwieństwie do audytu zewnętrznego, audytorem w audycie wewnętrznym może być wyznaczony do tego zarówno pracownik danej organizacji, jak i wybrana firma zewnętrzna. W przypadku audytu zewnętrznego, audytorem może zostać jedynie odpowiednio wykwalifikowana firma zewnętrzna, która nie jest powiązana z audytowaną jednostką. 

Jak powinien zostać zakończony audyt?

Aby audyt realnie i skutecznie wpłynął na sytuację firmy, po jego zakończeniu, należy przeprowadzić spotkanie podsumowujące. Jego przedmiotem powinno być omówienie wyników przeprowadzonego badania. Audytor powinien przedstawić zarówno mocne strony, które dostrzegł w funkcjonowaniu firmy, jak i słabe punkty, które wymagają zastosowania środków naprawczych. Niewątpliwie audyt jest narzędziem, które odpowiednio zastosowane, może skutecznie wspierać firmę w rozwoju oraz utrzymaniu stabilnej i silnej pozycji na rynku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *