Co to jest OSE?

Rozwój współczesnej technologii sprzyja podnoszeniu możliwości i budowaniu udogodnień na wielu szczeblach. Istotne jest, aby owe możliwości były wykorzystywane przez osoby kompetentne zajmujące wysokie stanowiska i przyczyniały się tym samym do podnoszenia poziomu życia obywateli. Takie udogodnienia wykorzystuje m.in. rząd, aby realizować cele społeczne, w tym edukacyjne.

Czym jest program OSE?

Skrót OSE oznacza Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, która została opracowana na szczeblu rządowym. Przyczyniło się do tego Ministerstwo Cyfryzacji wraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, a także ich współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, który z kolei w sposób merytoryczny i techniczny realizuje założenia owego programu. Głównym celem OSE jest podłączenie bezpłatnego, szybkiego oraz bezpiecznego szerokopasmowego Internetu wszystkim szkołom w Polsce. Program ten realizowany jest od września 2018 roku.

Cele OSE

Należy do nich przede wszystkim dostosowanie istniejącej lub stworzenie nowej infrastruktury, która umożliwi jednostce oświatowej zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu. Z kolei takie działania mają na celu przysłużenie się zarówno uczniom, jak i kadrze pedagogicznej. Uczniowie otrzymują możliwość rozwoju własnych kompetencji cyfrowych, które są coraz bardziej wymagane we współczesnym świecie; zwiększenie poziomu kształcenia z zakresu różnych przedmiotów poprzez wykorzystanie zasobów Internetu; wyrównanie możliwości edukacyjnych uczniów mieszkających na terenach wiejskich z możliwościami uczniów zamieszkujących większe ośrodki miejskie. Natomiast nauczyciele uzyskują łatwy dostęp do materiałów edukacyjnych, które mogą prezentować uczniom.

Jak OSE zapewnia bezpieczeństwo dostępu do Internetu?

Warte uwagi jest to, że łącze internetowe dla danej szkoły jest przeznaczone tylko do jej użytku, co oznacza, że nie mogą z niego korzystać inni użytkownicy. Ponadto, sieć posiada profesjonalny antywirusowy monitoring, służący wykrywaniu wirusów, złośliwego oprogramowania i prób włamania, a także odpowiednie blokady i ochronę, aby im przeciwdziałać. System regularnie generuje raporty dla osób zarządzających siecią, w których zawierają się wszelkie próby włamań i zagrożenia. Ponadto, aby jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo OSE, można zlecić jego wdrożenie i przygotowanie infrastruktury lokalnej firmie Software Development.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *